Organizacja uroczystości pogrzebowej może wiązać się z nieoczekiwanym wydatkiem. Zgodnie z prawem, każdej osobie, która organizuje uroczystość pogrzebową, może przysługiwać zwrot zasiłku pogrzebowego w wysokości 4 000 złotych z ZUS, KRUS, MSWiA. W takiej sytuacji rodzina może otrzymać zwrot zasiłku pogrzebowego po uroczystości lub zapłacić całkowity koszt pogrzebu pomniejszony o kwotę zasiłku.

Drejka Zasilki Pogrzebowe Formalnosci Pogrzebowe

Najczęstsze pytania i odpowiedzi odnośnie zasiłków pogrzebowych

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje każdej osobie, która poniosła koszty z tytułu organizacji uroczystości pogrzebowej. A więc może być to pracodawca, każdy członek rodziny, powiat, gmina, osobie prawnej kościoła lub związkowi wyznaniowemu, osobie obcej.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci:
– osoby, która pobierała rentę lub emeryturę (lub spełniała warunki do jej pobierania),
– osoby z emeryturą pomostową,
– osoby ubezpieczonej w ZUS
– osoby z nauczycielskim świadczeniem kompensacyjnym,
– osoby, która była w trakcie zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego,
– osoby, która pobierała świadczenia przedemerytalne,
– osoby z rentą socjalną,
– osoby, która zmarła w wyniku wypadku lub choroby zawodowej w szczególnych okolicznościach.

Ile czasu ma się na złożenie wniosku?

Na złożenie wniosku o przyznanie zasiłku pogrzebowego ma się 12 miesięcy od dnia śmierci Państwa bliskiego. Po tym czasie nie można ubiegać się o zwrot kosztów pogrzebu z wyjątkiem przyczyn niezależnych od osoby opłacającej pogrzeb.

W jakich sytuacjach można złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy po upływie 12 miesięcy?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy można złożyć po upływie 12 miesięcy w szczególnych sytuacjach. Jeśli ciało osoby Zmarłej zostało odnalezione po dłuższym czasie od śmierci lub w sytuacji, kiedy problemy z identyfikacją utrudniły sprawne zorganizowanie pogrzebu.

Pomoc w organizacji
pogrzebu tradycyjnego

Zakład pogrzebowy Drejka wspiera rodziny zmarłych poprzez pomoc w organizacji pogrzebów tradycyjnych. Wykwalifikowani pracownicy zakładu czekają na Państwa telefony całodobowo.

Przewiń do góry